Διεύθυνση:
GR SAMSON ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.
Διεθνείς Μεταφορές & Logistics
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου (Ο.Τ 61)
Τ.Κ 57008, Τ.Θ 442
Θεσσαλονίκη
Τηλ: [+30] 2310 723480 -1 - 2
Fax: [+30] 2310 723483
info@grsamson.gr
Logistics

Στο υπερσύγχρονο κέντρο διανομής μας στην Σίνδο, λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία 3PL Logistics η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη διαχείριση και τη διανομή των αγαθών.

Το τμήμα Logistics της εταιρείας μας είναι βασισμένο στην Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των πελατών μας. Σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους.

Σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες Logistics, οι οποίες προσθέτουν αξία στις επιχειρηματικές λειτουργίες των πελατών μας και τους βοηθούν να φτάνουν στους δικούς τους πελάτες, με το σωστό προϊόν, στο σωστό χρόνο, στο σωστό τόπο και στο επιθυμητό κόστος.

Ειδικότερα το τμήμα Logistics της εταιρίας μας περιλαμβάνει:

 • Μεταφορά, αποθήκευση και διανομή για λογαριασμό τρίτων (3PL).


 • Αποθηκευτικοί χώροι 6.200 τ.μ. για χρήση σύντομου ή μακροχρόνιου διαστήματος.


 • Σχεδιασμός και οργάνωση του δικού σας αποθηκευτικού χώρου στην αποθήκη μας.


 • Αποθήκευση σε ράφια χωρητικότητας 2.500 παλετών.


 • Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.


 • Διαλογή και προετοιμασία παραγγελίας (Picking).


 • Υπηρεσίες που προσθέτουν αξία (Value added services):

  • Παλετοποίηση & αναπαλετοποίηση.
  • Συσκευασία & ανασυσκευασία.
  • Ετικετοποίηση, Scanning & Bar Coding.

 • Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών:

  • Υποστήριξη από νέα πληροφοριακά συστήματα (ERP).
  • Warehouse Management System με RF ασύρματα τερματικά.
  • On line σύνδεση με τον αποθέτη.

 • Παροχή στατιστικών πληροφοριών προς τον αποθέτη.


 • Cross docking.


 • Ασφαλιστική κάλυψη των αποθηκευτικών χώρων.


 • Δυνατότητα παροχής γραφειακού χώρου σε εργαζόμενους των πελατών μας.
 
 
I Designed & Developed by ONISIS
Copyright © 2007 GR SAMSON FORWARDING S.A.